PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Websiteboost BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten

van Websiteboost BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan Websiteboost BV verstrekt. Websiteboost BV kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM WEBSITEBOOST BV GEGEVENS NODIG HEEFT
Websiteboost BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien

u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Websiteboost BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van

een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG WEBSITEBOOST BV GEGEVENS BEWAART
Websiteboost BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Websiteboost BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Websiteboost BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Websiteboost BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Websiteboost BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website

gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Websiteboost BV bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in van Google

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over

Deze website aan Websiteboost BV te kunnen verstrekken en om informatie over de

effectiviteit van onze advertentiecampagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Websiteboost BV heeft hier geen invloed op.

Websiteboost BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Websiteboost BV verkregen

Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

MAILCHIMP
Websiteboost BV maakt voor het verwerken van contactaanvragen en het versturen van geautomatiseerde emails gebruik van de diensten van Mailchimp.

Een Amerikaans bedrijf met servers in de verenigde staten. Mailchimp slaat adres- en emailgegevens in opdracht van Websiteboost BV pas op na uw uitdrukkelijke toestemming op hun eigen beveiligde servers en biedt gebruikers de mogelijkheid om ten aller tijden hun opgeslagen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Deze mogelijkheid wordt ook standaard in de footer van emails aangeboden. Mailchimp kan deze informatie aan derden verschaffen indien Mailchimp hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp verwerken. Websiteboost BV heeft hier geen invloed op. Lees de privacy informatie van Mailchimp hier door.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@websiteboost.nl. Websiteboost BV zal zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Websiteboost BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. De website van Websiteboost BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat

om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Websiteboost BV verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met Websiteboost BV op via info@websiteboost.nl.

www.websiteboost.nl is een website van Websiteboost BV, Websiteboost BV is te bereiken via onderstaande gegevens.

Bel ons!